CAK – 2009

Home / Portfolio / CAK – 2009
CAK – 2009

Het CAK heeft een centrale positie in de zorg in Nederland. Het informeert burgers en voert financiële regelingen uit. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Opdracht (2009):
Het CAK wilde een applicatie waarmee alle beschikkingen in een semiautomatisch proces kunnen worden afgehandeld. In het aanbestedingstraject van deze opdracht was ik verantwoordelijk voor het interactieontwerp, de storyboards, de personas en de ontwikkeling van een rollenspel. Met dat rollenspel lieten we gebruikers tijdens de presentatie van het systeem ervaren hoe het werkt. In dit aanbestedingstraject was een klein deel van het totale systeem uitgewerkt. In het officiële project dat op de aanbesteding volgde, heb ik mijn interactieontwerp uitgebreid. Totale duur van dit project: 1,5 jaar.

Opgeleverd:

  • Interactieontwerp voor de presentatie- en de officiële applicatie (personas, storyboards, wireframes)
  • Eenvoudig grafisch ontwerp van de presentatie-applicatie
  • Ontwikkeling van een rollenspel voor de demonstratie
  • Grafisch presentatiemateriaal (posters en naslagwerk)

Tools:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator